Zo gaat het in zijn werk

Investeer mee in een zonnedak

Koop één of meer certificaten. Eén certificaat geeft circa 250 kWh zonnestroom per jaar. Het exacte bedrag wordt per dak bepaald

Deel in de stroomverkoop

Je verdient je investering met rente terug. Hoe kan dat? Je deelt in de opbrengst van de verkoop van stroom, en de coöperatie krijgt een subsidie per opgewekte kWh

Spelregels

Er zijn een paar spelregels. De belangrijkste: je woont in de buurt!

Procedure

Als een project begint kunnen inwoners zich inschrijven via een portal, waarvan de link dan beschikbaar komt.
Als je je hebt ingeschreven ben je nog niet verplicht tot aankoop van de certificaten. De inschrijvers op de eerste certificaten krijgen een aanbod om definitief deelnemer te worden. Als er daarna nog certificaten over zijn dan schrijven wij de volgende geïnteresseerden op de wachtlijst aan. Het project gaat definitief door zodra er voldoende deelnemers zijn en we de vereiste beschikking binnen hebben om gebruik te mogen maken van de postcoderoosregeling. Als alle inschrijvingen rond zijn en het geld van alle deelnemers binnen is, dan geven we opdracht tot plaatsing van de zonnepanelen.

Kosten en opbrengsten

Algemene inkomsten en uitgaven voor de coöperatie

Dit zijn inkomsten en uitgaven die los staan van de projectkosten. De coöperatie krijgt subsidie van de gemeente. Dit geld wordt gebruikt voor de opbouw van de coöperatie, zoals oprichtingskosten, communicatiekosten en kosten voor het houden van bijeenkomsten.

Projectkosten en subsidies, eenmalig

De coöperatie investeert eenmalig in de plaatsing van de zonne-installatie. De investeringskosten omvatten de kosten voor de technische installatie (zonnepanelen, omvormers, kabels, aansluiting, de bouw-en montagekosten, e.d), kosten voor projectbegeleiding, kosten voor de notaris (recht van opstal) en keuringskosten (draagkracht van het dak). Het bestuur en leden van de coöperatie werken op vrijwillige basis. Daarmee houden we de ontwikkelkosten zo laag mogelijk.
De investeringskosten worden gefinancierd met een obligatielening, verworven met de uitgifte van certificaten. Bij grote projecten kan een deel van de financiering eventueel worden aangetrokken bij een bank.

Exploitatie, jaarlijkse inkomsten

De Energie Coöperatie heeft twee inkomstenbronnen; ten eerste de verkoop van de zonnestroom aan een energieleverancier. Het tweede deel van de inkomsten bestaat uit de Subsidie Collectieve Energieopwekking van het de Rijksoverheid.

Exploitatie: jaarlijkse kosten

Jaarlijks worden kosten gemaakt. Deze omvatten: kosten voor het meetbedrijf, technisch onderhoud, administratie, verzekeringen en dakhuur.
Mocht een bedrag resteren aan het einde van de looptijd, dan wordt dit bedrag uitgekeerd aan de leden. Met oog op de liquiditeit wordt minimaal een bedrag ter hoogte van de jaarlijkse kosten in kas gehouden.

Voordeel voor de deelnemers

De leden van de coöperatie ontvangen jaarlijks een rente en aflossing per certificaat. Bij een positief exploitatiesaldo en voldoende liquiditeiten kan er bonusrente worden uitgekeerd.
Aan het einde van het project wordt de installatie verkocht en zullen de resterende resultaten ook aan de deelnemers worden uitgekeerd.